Stezka rytíře Rubína

V TIC je výchozí místo Stezky rytíře Rubína - zde obdržíte ke vstupence pracovní list Stezky, informace k cestě, na vybrané akce je procházka po Stezce s průvodcem a komentářem.

Stezka navazuje na interaktivní zónu života předků, čp. 40, kde si vyzkoušíte některé činnosti nutné k přežití, ale i ty k zábavě. Vede okolo obce po historických místech. Má 5 zastavení (na místě neolitického sídliště, na Husinci, v lese, na Vápence, u starého hradiště).                      Měří cca 3 km. Na ní Vás čekají informace k místu a úkoly. Po vyplnění hracího listu, v TIC obdržíte odměny včetně pasování do semtěšké družiny s certifikátem.

Pro handicapované je Stezka podle značení černá - po nezpevněných komunikacích, poslední úsek z kopce, sklon 12%, tedy nutní 2 asistenti.